Cenník zdravotných psychologických výkonov a služieb

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie ATKA

Platnosť od 01.01.2023

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie má uzatvorený zmluvný vzťah so všetkými troma zdravotnými poisťovňami. Výkony pacientom zmluvných zdravotných poisťovní hradí príslušná zdravotná poisťovňa. Pre viac informácií www.clinicalpsychology.sk/cennik/

slovenské poisťovne

Výkony služieb dopravnej psychológie nie sú hradené zo zdravotného poistenia, výkon uhrádza klient ako samoplatca.

SPOLUPRÁCA

DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA:
DOPRAVNO – PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE VODIČOV 
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa vodičského preukazu
/C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, T/
60 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti po 3. závažných priestupkoch100 €
Vyšetrenie po zadržaní vodičského preukazu pod vplyvom návykových látok100 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa inštruktorského preukazu70 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa s právom prednostnej jazdy alebo prepravy nebezpečných látok80 €
Vyšetrenie vodičov taxislužieb60 €
Odborné poradenstvo vodičov 250 €
Rehabilitačný program pre vodičov
(vodiči, ktorí do 2 rokov od nadobudnutia vodičského oprávnenia skupiny B dvakrát závažne porušia pravidlá cestnej premávky)
250 €
Vyhotovenie duplikátu a opätovného dokladu psychologického posudku2 €
Kontrolné retestovanie20 €

Potrebujete klinicko–psychologické vyšetrenie klinického psychológa alebo psychoterapiu? Máte strach zo šoférovania?