Psychologické vyšetrenie vodičov

Podľa novely zákona č. 8/2009 Z.z. a vyhlášky č. 9/2009 Z.z. je nutné posúdiť u vodiča psychickú spôsobilosť, ktorou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

Psychologickému vyšetreniu sú povinní podrobiť sa:

Psychologickému vyšetreniu sú tiež povinní podrobiť sa:

vysetrenie vodicov
test

U vodičov nad 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu:

Ostatní vodiči, každých 5 rokov, povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, ktorí:

Psychologické vyšetrenie je zamerané na zistenie:

Potrebné zo sebou priniesť:

Pred samotným vyšetrením je dôležité:

Koľko stojí psychologické vyšetrenie za účelom psychickej spôsobilosti?

Klient výkon vyšetrenia hradí sám, podľa stanoveného cenníka zariadenia. Objednať sa môžete na tel. č. 0908 657 262 alebo pevnej linke 056/642 01 83.