Rady a aktuality

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie Michalovce

Potrebujete klinicko–psychologické vyšetrenie klinického psychológa alebo psychoterapiu?

Obráťte sa na nás, Ambulancia klinickej psychológie ATKA je pre Vás dostupná.

Vráťte sa s nami na cesty.