Pracovisko dopravnej psychológie

Dodržiavame priority v našej pracovnej činnosti:

1. Profesionalita a kvalifikovaní odborní pracovní tím.
2. Zodpovednosť a individuálny prístup ku každému klientovi.
3. Komplexná starostlivosť o vodiča, na požiadanie možnosť terapeutickej intervencie podľa druhu ťažkostí. 
4. Objektívny prístup ku klientovi. 
5. Stabilita pracovného prostredia.
6. Práca len so schválenými štandardnými testovými metódami pre dosiahnutie, čo najvyššej spoľahlivosti.

Vráťte sa s nami na cesty!