Rehabilitačný program

Podľa § 91a Zákona č. 8/2009 Z. z. Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti, ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla:

Čo znamená rehabilitačný program a pre koho je určený?

Rehabilitačný program pre vodičov je odborná činnosť a reedukačná aktivita zameraná na pozitívne ovplyvnenie postojov a upevnenie zodpovedného správania sa držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý je povinný podrobiť sa takému programu.

 Rehabilitačný program pre vodičov pozostáva z troch skupinových stretnutí. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú je najmenej 7 dní. Rehabilitačný program pre vodičov sa ukončí do 6 týždňov od jeho začatia.

vysetrenie vodicov

Čo si k nám zo sebou priniesť?

Koľko stojí odborné poradenstvo?

Klient výkon vyšetrenia hradí sám, podľa stanoveného cenníka zariadenia. Objednať sa môžete na tel. č. 0908 657 262 alebo pevnej linke 056/642 01 83.