PhDr. Miroslava Smolová, MBA

miroslava smolova psycholog

PhDr. Miroslava Smolová, MBA

PRACOVNÁ POZÍCIA

CEO zdravotníckeho zariadenia ATKA s.r.o.

Majiteľka a odborná garantka ambulancie klinickej psychológie

PROFIL

Získané špecializácie a odborná garancia v zdravotníckom povolaní: 

  • DOPRAVNÝ PSYCHOLÓG
  • KLINICKÝ PSYCHOLÓG

Som licencovaná klinická a dopravná psychologička venujúca sa psychologickému odboru už viac ako 12 rokov. Som odborne zastrešená Slovenskou komorou psychológov (SKP), vedená a registrovaná ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v oblasti duševného zdravia v zdravotníckom povolaní Klinický a Dopravný psychológ. 

Získaná odborná spôsobilosť na výkon špecializačnej činnosti v Klinickej psychológii a certifikovanej pracovnej činnosti v Dopravnej psychológii oprávňujú naše zdravotnícke zariadenie k vykonávaniu služieb:

Pre viac informácii o získanom vzdelaní a nadobudnutej praxi