Vodiči ADR a VRZ

Naše pracovisko dopravnej psychológie ATKA s.r.o. je plne funkčne vybavené prístrojovou technikou a odbornou akreditáciou Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej komory psychológov pre vykonávanie dopravno-psychologických vyšetrení vodičov:

Vyšetrenia prebiehajú prostredníctvom prístrojovej metódy VTS (Vienna Test System, SCHUHFRIED), ktorá je zameraná na posúdenie tých psychických kognitívnych funkcií, ktoré majú dôležitý vzťah k bezpečnosti pri vedení motorových vozidiel.

Psychologická analýza činnosti vodiča sa zaoberá aj rozsahom vnímania, čo je počet prvkov, ktoré je vodič schopný zachytiť v priebehu jednej zrakovej fixácie. U vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy VRZ a ADR je potrebné bezpečne identifikovať za 0,1 s. minimálne 6 podnetov.

Z psychologického hľadiska je dôležitý pojem využiteľný rozsah zorného poľa, výsek zorného poľa, v ktorom je vodič v danom okamihu schopný vnímať objekty, len v tomto rozsahu vnímané informácie môžu ovplyvniť dopravné správanie.

Schufried stroj

/Vienna Test System, SCHUHFRIED/

Posúdenie kognitívnych funkcií zahŕňa predovšetkým:

  • Reakcie na vizuálne podnety na dynamickom pozadí (minimálne v rozsahu 160 stupňov), testované pomocou prístroja na meranie tzv. dynamického periférneho vnímania – periférneho vnímania počas mentálnej záťaže. 
  • Reakčný čas. 
  • Pozornosť v záťaži.
  • Psychomotorické tempo. 
  • Senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť senzomotorických reakcií na série vizuálnych a akustických podnetov).
  • Pamäť, vizuálna percepcia a percepčná rýchlosť.
Pred samotným vyšetrením je dôležité:

Koľko stojí dopravno – psychologické vyšetrenie za účelom psychickej spôsobilosti ?

Klient výkon vyšetrenia hradí sám, podľa stanoveného cenníka zariadenia.
Objednať sa môžete na tel. č. 0908 657 262 alebo pevnej linke 056/642 01 83.