Zbrane a SBS

  1. Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu,
  2. držiteľ zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
  3. osoba, ktorá má poskytovať služby v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami,

sa preukazujú psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti, ktorý môže vydávať na základe výsledku psychologického vyšetrenia len psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinický psychológ, ktorý je zdravotníckym pracovníkom. 

Podľa vyhlášky č. 229/2011 Z. z., § 3 a vyhlášky č. 33/2006 Z. z. je nutné absolvovať psychologické vyšetrenie za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti v danej oblasti záujmu.

V rámci psychologického vyšetrenia sa vykonáva:

  • Posúdenie intelektových predpokladov, výkonových predpokladov a osobnostných predpokladov s využitím klinicko – psychodiagnostických metód (rozhovor, pozorovanie, anamnéza a štandardizované psychologické testy).
  • Identifikácia stavov a rizikových faktorov v osobnej anamnéze, rodinnej anamnéze, sociálnej anamnéze alebo zdravotnej anamnéze žiadateľa alebo držiteľa.
  • Zohľadnenie doterajších záznamov v zdravotnej dokumentácii a údajov uvedených vo výpise zo zdravotnej dokumentácie.

Potrebné zo sebou priniesť (žiadateľ a držiteľ zbrojného preukazu):

Potrebné zo sebou priniesť (SBS služby):

Pred samotným vyšetrením je dôležité:

  • Prísť v deň vyšetrenia odpočinutý.
  • Deň pred vyšetrením vyhnúť sa ponocovaniu, psychickému preťaženiu, zabezpečiť dostatočný počet hodín spánku.

Koľko stojí psychologické vyšetrenie za účelom psychickej spôsobilosti?

Psychologické vyšetrenie za účelom psychickej spôsobilosti držania strelnej zbrane a streliva a na prácu v SBS nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Pre poskytnutie bližších informácií a objednanie sa, môžete nás kontaktovať na tel. č. 0908 657 262 alebo pevná linka 056/642 01 83. Klient výkon vyšetrenia hradí sám, podľa stanoveného cenníka zariadenia